Từ 11-6 trần lãi suất cho vay còn 13%/năm

So với mức trần áp dụng trước đó, lãi suất cho vay hạ 1%.

So với mức trần áp dụng trước đó, lãi suất cho vay hạ 1%.

Ngày 8-6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2012/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ tối đa là 13%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ tối đa là 14%/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-6-2012.

Các tin khác