UBCKNN xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm hành chính

(ĐTTCO) - Hàng loạt doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính, với tổng số tiền phạt lên đến vài trăm triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO.

Cụ thể, ngày 9/11, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty FICO có trụ sở tại Hà Nội, với số tiền phạt 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019).

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Trước đó, ngày 4/11, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18, với số tiền phạt 100 triệu đồng do công ty không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo UBCKNN Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý 1/2020, BCTC Quý 2/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 09/11/2018; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn BCTC Quý 1, 4/2019, BCTC Quý 2/2020, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Ngày 3/11, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quốc tế Phương Anh ở tỉnh Hưng Yên, với số tiền phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018).

Cũng trong ngày 3/11, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP chứng khoán VNDirect ở Hà Nội, với số tiền phạt 125 triệu đồng do thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định (Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT