Vi phạm lãi suất có thể bị phạt tiền nặng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định để lấy ý kiến rộng rãi về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định để lấy ý kiến rộng rãi về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này.

Theo đó, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gồm: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; xâm phạm bí mật kinh doanh; gièm pha doanh nghiệp khác; phân biệt đối xử của hiệp hội; gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác (cản trở hoặc trì hoãn giao dịch thanh toán với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác).

Bên cạnh đó, hành vi ép buộc trong kinh doanh như: 

- Đặt ra chỉ tiêu huy động tiền gửi cho các phòng ban, nhân viên không có chức năng, nhiệm vụ huy động tiền gửi như tiêu chuẩn để trả lương, thưởng hoặc các hình thức khác;

- Ép buộc khách hàng gửi lại một phần tiền vay khi khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào;

- Đưa vào hợp đồng với khách hàng điều kiện cản trở khách hàng sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

- Thay đổi mức phí cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, phí uỷ thác và các loại phí khác tuỳ tiện gây bất lợi cho khách hàng;

- Ép buộc hoặc dùng ảnh hưởng của mình yêu cầu tổ chức tín dụng cấp tín dụng, góp vốn, mua cổ phần, các hoạt động ngân hàng khác không đúng quy định của pháp luật.

- Áp dụng các loại phí không phù hợp với quy định hiện hành để mua, bán ngoại tệ với khách hàng vượt biên độ tỷ giá theo quy định của NHNN

Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh:

- Quảng cáo sai, không trung thực hoặc không rõ ràng gây nhầm lẫn về lãi suất, điều kiện, thời hạn, hạn mức, các khoản phí vay vốn;

- Quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc sai lệch với quy định về tính năng, tiện ích của thẻ tín dụng;

- Quảng cáo sai, không trung thực về các chương trình quà tặng, khuyến mại;

- Cung cấp thông tin sai sự thật về các chiến lược trong tương lai với các đối tác nước ngoài như: đối tác nước ngoài mua cổ phần, ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ…khiến cho khách hàng lầm tưởng vào khả năng tài chính, khả năng kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;

Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh: Thực hiện với hình thức thưởng tiền, hiện vật và các hình thức khuyến mại khác trong hoạt động huy động dẫn đến tổng thu nhập từ lãi cao hơn trần lãi suất huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lạm dụng cơ chế, chính sách trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ ngoại hối nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh:

- Đưa ra lãi suất huy động cao lãi suất huy động có tính toán hiệu quả kinh tế hoặc thoả thuận lãi suất huy động thực tế cao hơn mức lãi suất trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Quy định về cấp tín dụng, quản lý tiền vay có lợi hơn cho khách hàng nhưng không phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

- Cấp tín dụng cho khách hàng để khách hàng sử dụng như khoản tiền gửi tối thiểu để mở một tài khoản;

- Lãi suất cho vay thấp lãi suất vay có tính toán hiệu quả kinh tế và vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

- Áp dụng các hình thức huy động vốn không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành có liên quan như nhận uỷ thác của tổ chức và cá nhân để đầu tư, nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất thả nổi, ấn định lãi suất huy động, lãi suất vay vốn không phù hợp với quy định của pháp luật.

- Cung ứng dịch vụ ngoại hối không có xác nhận đăng ký hoặc không có xác nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

- Mua, bán ngoại tệ không đúng tỷ giá quy định; thu phí giao dịch không đúng quy định của pháp luật;

Trường hợp miễn trừ đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh gồm: Cấp tín dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc danh mục Chính phủ có chính sách khuyến khích trong từng thời kỳ; danh mục cấp tín dụng được Chính phủ chỉ định hoặc uỷ thác và các chính sách cụ thể khác.

Với những vi phạm trên, hình thức xử phạt tương ứng gồm: Hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn, gièm pha doanh nghiệp khác và xâm phạm bí mật kinh doanh sẽ bị xử phạt theo quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Các hành vi ép buộc, gây rối, quảng cáo, khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, lạm dụng cơ chế, chính sách trong hoạt động ngân hàng chịu các mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Các tin khác