Việt Nam trong top 10 nước nhận kiều hối

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình và dự báo về xu hướng dịch chuyển của luồng kiều hối trên toàn thế giới, dự đoán Việt Nam sẽ nhận 11 tỷ USD kiều hối trong năm nay.

Theo đó, luồng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển được dự báo sẽ đạt 414 tỷ USD trong năm 2013 (tăng 6,3% so với năm 2012) và 540 tỷ USD trong năm 2016.

Tính toán mới nhất của WB cho thấy các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2013 bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philppines, Mexico, Nigeria và Ai Cập. Các nước khác cũng nhận lượng lớn kiều hối bao gồm Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine.

Top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2013 (tỷ USD)
Top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất năm 2013 (tỷ USD)

Kiều hối sẽ tiếp tục tăng lên ở tất cả các khu vực và nền kinh tế vốn nhận lượng kiều hối lớn, ngoại trừ Mexico (nơi kiều hối có thể sụt giảm trong năm 2013).

Kiều hối được dự báo vẫn sẽ ở mức cao và thậm chí là tăng lên ở một số nước vốn bị ảnh hưởng bởi cán cân thanh toán thâm hụt, đặc biệt là Ấn Độ (nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới).

Các tin khác