Vốn cho chương trình phục hồi kinh tế vẫn còn hơn 14.100 tỷ đồng chưa giải ngân

(ĐTTCO) - Tại kỳ họp 5, Quốc hội có thể xem xét để giao tiếp 13.000 tỷ đồng cho 45 dự án. Còn lại hơn 700 tỷ đồng chưa đủ thủ tục, điều kiện thì hủy dự toán.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm

Sáng 19-5, tại cuộc họp báo về kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm cho biết, hiện tại số vốn chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn và chương trình phục hồi kinh tế - xã hội còn rất lớn.

Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi trên trước ngày 31-3. Tuy nhiên quá trình triển khai chậm trễ, nên sau 31-3 vẫn còn số vốn rất lớn chưa được phân bổ, theo nghị quyết thì sẽ không phân bổ tiếp mà phải hủy dự toán hoặc đưa vào dự phòng.

Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án đã chuẩn bị đủ điều kiện, nếu đưa vào dự phòng sẽ ảnh hưởng đến tăng cường giải ngân đầu tư công, ảnh hưởng tới tăng trưởng. Do đó, các cơ quan tham mưu đã báo cáo và UBTVQH nhất trí trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 này; theo đó, dự án nào đủ điều kiện thì tiếp tục phân bổ, không đủ điều kiện sẽ hủy dự toán, đưa vào dự phòng.

Cụ thể, ông Lâm cho biết, vốn của chương trình phục hồi kinh tế là 176.000 tỷ đồng, đã phân bổ gần 162.000 tỷ đồng, còn lại hơn 14.100 tỷ đồng. Tại kỳ họp 5, Quốc hội sẽ xem xét để giao tiếp 13.000 tỷ đồng cho 45 dự án, còn lại hơn 700 tỷ đồng chưa đủ thủ tục, điều kiện thì hủy dự toán.

Trong khi đó, số vốn đầu tư công trung hạn chưa phân bổ còn tới 279.000 tỷ đồng và phần lớn trong số này sẽ được tiếp tục xem xét phân bổ. Quá trình thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã chỉ rõ việc chậm trễ như trên là hạn chế rất lớn, làm chậm quá trình đưa nguồn lực của đất nước vào sử dụng.

"Đây cũng là một dạng lãng phí", ông Lâm nhấn mạnh. Cơ quan thẩm tra đã kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm chủ quan, xem xét kiểm điểm các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, đồng thời báo cáo Quốc hội từng trường hợp cụ thể gây ra sự chậm trễ.

Các tin khác