Vốn FDI vào Việt Nam giảm hơn 12%

(ĐTTCO) - 8 tháng đầu năm 2022, lượng vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,8 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo từ Bộ KH-ĐT, tính đến ngày 20-8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 16,8 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Cụ thể, có 1.135 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 6,35 tỷ USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, số vốn đăng ký điều chỉnh và vốn góp, mua cổ phần lại tăng, trong đó có 676 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 5,8% so với cùng kỳ và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,5 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ.
Số lượt góp vốn mới mua cổ phần đạt 2.425 lượt tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,9 tỷ USD, giảm 10,8% về số lượng nhưng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vốn FDI vào Việt Nam giảm hơn 12% ảnh 1 8 tháng đầu năm 2022, lượng vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,8 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Bộ KH-ĐT, các nhà đầu tư FDI đã tham gia vào 18/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10,7 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD.
Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,3%, 25,3% và 16,1% tổng số dự án.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27% so với cùng kỳ 2021.
Hàn Quốc đứng thứ hai với trên gần 3,5 tỷ USD, chiếm gần 21% tổng vốn đầu tư, tăng 43,7% so với cùng kỳ.
Với dự án Lego tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 1,49 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư. 

Các tin khác