VPBank dự kiến lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong 2017

(ĐTTC) - VPBank vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017. Theo báo, năm 2016 VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.929 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015 và vượt 54% kế hoạch đề ra.

(ĐTTC) - VPBank vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017. Theo báo, năm 2016 VPBank đạt lợi nhuận trước thuế 4.929 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2015 và vượt 54% kế hoạch đề ra.

 

Dư nợ tín dụng tăng trưởng 24%, huy động vốn khách hàng tăng 13%, tổng tài sản tăng trưởng 18%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,9% trên tổng dư nợ. Kế hoạch năm 2017, VPBank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngoài các kế hoạch kinh doanh 2017, đại diện NH cũng trình cổ đông về tờ trình phân phối lợi nhuận; phương án tăng vốn; tờ trình về chủ trương mua lại/thành lập/bán và các giao dịch với các công ty con; tờ trình sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động và tờ trình bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS).

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, cho biết năm qua hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Nếu loại trừ Công ty Tài chính FE Credit, doanh thu nằm trong nhóm 3 NHTMCP. Tỷ lệ nợ xấu của VPBank là 2,9% (trong đó NH khoảng 2% và công ty tài chính hơn 4%), nhưng vẫn nằm trong vùng an toàn và NH đã trích lập dự phòng khá chặt chẽ.

Trong năm 2016, quy mô khách hàng của VPBank đạt hơn 5 triệu tài khoản, trong đó 3,3 triệu khách hàng thường xuyên giao dịch. Đối với mảng thẻ tín dụng, VPBank nằm trong top các NH phát hành nhiều thẻ tín dụng nhất, với hơn 160.000 thẻ và đã bắt đầu đem về lợi nhuận.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình ĐHCĐ, VPBank đặt chỉ tiêu tổng mức dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp ước đạt 200.591 tỷ đồng. VPBank cho biết, với vốn điều lệ hiện tại 10.765 tỷ đồng và số vốn tự có tương ứng khoảng 15.400 tỷ đồng, trong năm 2017 VPBank cần bổ sung thêm khoảng 3.000-4.000 tỷ đồng vốn điều lệ để đáp ứng các nhu cầu hoạt động và đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn hệ số CAR tối thiểu 9% theo Thông tư 35/2016-TT-NHNN.

Dự kiến, kế hoạch tăng vốn trong năm 2017 của VPBank sẽ được tổ chức theo 2 đợt. Đợt 1, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3.293 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng sẽ đạt 14.059 tỷ đồng.

Đợt 2, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước để tăng vốn với mức tối đa 1.332 tỷ đồng.

Trình bày về phương án phân phối lợi nhuận và tăng vốn điều lệ, ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT, cho biết do cần một nguồn vốn lớn để thực hiện kế hoạch kinh doanh nên năm nay NH đề xuất trả cổ tức bằng cổ phiếu chứ không trả bằng tiền mặt. Việc chia cổ tức sẽ chia làm 2 nhóm cổ phần ưu đãi là cổ phần phổ thông. NH dự định chi 146 tỷ đồng để trả cổ tức ưu đãi và hơn 3.194 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ phần cổ đông.

Các tin khác