Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với cơ sở du lịch

(ĐTTCO)-Ngày 28.7, tại Ninh Bình, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo với chủ đề Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia. 
 
Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với cơ sở du lịch
Theo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, việc phát triển du lịch quá nóng ở VN thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường du lịch. Tại nhiều điểm còn xuất hiện chất thải, nước thải chưa qua xử lý triệt để, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cục bộ và tái diễn ô nhiễm sau xử lý.
Vì vậy, ngành du lịch xác định bảo vệ môi trường du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đối với các khu du lịch quốc gia, việc bảo vệ môi trường lại càng là yêu cầu cấp thiết.
Bộ VH-TT-DL đã xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ môi trường đối với cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để đánh giá mức độ thực hiện các quy định pháp luật. Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường được cụ thể hóa đối với 3 loại cơ sở du lịch và dịch vụ, gồm: cơ sở ăn uống, cơ sở vui chơi giải trí và cơ sở bán hàng lưu niệm.
Mỗi loại tiêu chí có 2 nhóm, gồm: nhóm bắt buộc (các tiêu chí được cụ thể hóa những quy định của pháp luật trong vấn đề bảo vệ môi trường tại các cơ sở du lịch) và nhóm khuyến khích (những tiêu chí “mềm” khuyến khích các cơ sở du lịch và dịch vụ thực hiện nếu có đủ điều kiện nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ cơ sở).
Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn nữa bộ tiêu chí và nâng cao tính hiệu quả cho việc áp dụng bộ tiêu chí nói riêng, công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch nói chung, bộ tiêu chí cần điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn.
Các tiêu chí có nội dung cụ thể hóa các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là cần thiết nhưng phải có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở thực hiện. Bên cạnh đó, cần phải phổ biến, tổ chức tập huấn, giới thiệu bộ tiêu chí rộng rãi để các khu, điểm du lịch tiếp cận, áp dụng.

Các tin khác