Xây dựng phương án đề xuất miễn giảm thuế TNDN, TNCN

Thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính vừa hoàn thành việc xây dựng phương án miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với một số đối tượng.

Thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính vừa hoàn thành việc xây dựng phương án miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với một số đối tượng.

Đề xuất về gia hạn nộp TNDN

Về thuế TNDN, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng diện gia hạn nộp thuế TNDN trong 1 năm đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2011 tính trên phần thu nhập từ các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, dệt may, da giày… và một số ngành nghề sản xuất kinh doanh quan trọng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Bộ cũng kiến nghị giảm khoảng 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng được giãn nộp thuế TNDN năm 2011.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất thực hiện giảm mức thuế khoán (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân) từ quý III-2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

Đề xuất về miễn thuế TNCN

Về thuế TNCN, Bộ Tài chính kiến nghị miễn thuế đối với một số trường hợp. Như trường hợp cổ tức được chia (trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng) từ hoạt động đầu tư vào TTCK của cá nhân để khuyến khích đầu tư vốn trực tiếp vào sản xuất kinh doanh và đảm bảo bình đẳng với thu nhập từ lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hiện đang được miễn thuế…

Bộ Tài chính kiến nghị miễn thuế TNCN với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng CK của cá nhân (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng đối với hoạt động chuyển nhượng CK của cá nhân) để góp phần ổn định TTCK, huy động vốn cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh...

Được biết, phương án miễn, giảm thuế TNDN, thuế TNCN đối với một số đối tượng sẽ được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII trước khi ban hành.

Các tin khác