Xử lý tiền đặt cọc mua đất

Hỏi: - Cuối tháng 1-2011, cha tôi có đặt cọc 60 triệu đồng để mua 172m2 đất ở khu vực Bình Quới (quận Bình Thạnh, TPHCM). Theo thỏa thuận, hết tháng 4-2011 cha tôi sẽ giao nốt số tiền còn lại và 2 bên mua bán sẽ làm thủ tục chuyển nhượng đất. Nhưng sau đó, cảm thấy không đủ khả năng; thêm nữa, khu đất đó không thích hợp để xây nhà ở nên cha tôi đổi ý, không muốn mua đất nữa. Người chủ đất cũng đồng ý sẽ hoàn trả đủ tiền nhận cọc của cha tôi ngay khi ông ấy bán được đất cho người khác. Nhưng cho đến nay thửa đất đó vẫn chưa bán được. Hiện gia đình tôi rất cần tiền để xoay xở làm ăn. Vậy số tiền đặt cọc trên sẽ giải quyết như thế nào?

Hỏi: - Cuối tháng 1-2011, cha tôi có đặt cọc 60 triệu đồng để mua 172m2 đất ở khu vực Bình Quới (quận Bình Thạnh, TPHCM). Theo thỏa thuận, hết tháng 4-2011 cha tôi sẽ giao nốt số tiền còn lại và 2 bên mua bán sẽ làm thủ tục chuyển nhượng đất. Nhưng sau đó, cảm thấy không đủ khả năng; thêm nữa, khu đất đó không thích hợp để xây nhà ở nên cha tôi đổi ý, không muốn mua đất nữa. Người chủ đất cũng đồng ý sẽ hoàn trả đủ tiền nhận cọc của cha tôi ngay khi ông ấy bán được đất cho người khác. Nhưng cho đến nay thửa đất đó vẫn chưa bán được. Hiện gia đình tôi rất cần tiền để xoay xở làm ăn. Vậy số tiền đặt cọc trên sẽ giải quyết như thế nào?

Lưu Anh Vũ (Bình Thạnh, TPHCM)

Trả lời: - Theo Điều 358 Bộ Luật Dân sự, đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hay kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác (gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời gian để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Trong trường hợp hợp đồng được thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc thực hiện hợp đồng thì phải trả lại cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (tức phải hoàn trả lại gấp đôi tiền cọc), trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, theo quy định pháp luật, nếu bên mua đổi ý, không mua đất nữa thì số tiền cọc thuộc về bên bán đất. Cha của ông không có quyền đòi lại tài sản đặt cọc. Tuy nhiên, nếu bên bán đã có thiện chí sẽ trả lại tiền cọc thì cha của ông có thể chờ theo điều kiện bên bán đưa ra.

Các tin khác