Chuyển động kinh tế

Kinh tế

Góc chuyên gia

Tài chính

Chứng khoán

ePaper

Video

Bất động sản

Doanh nghiệp

Đời sống

Thế giới

Investment & Finance

Longform

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững ngành thép

longform Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững ngành thép

Nhà máy NS BlueScope Việt Nam tại Phú Mỹ vừa nhận được chứng nhận ResponsibleSteelTM - tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững dành riêng cho ngành thép, trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành thép tại Việt Nam và nhà máy thép mạ đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận. Đây cũng là nhà máy thứ 3 trên toàn cầu của Tập đoàn BlueScope được chứng nhận ResponsibleSteelTM.