16 ngân hàng mạnh nhất thế giới

Sức mạnh của các ngân hàng đang chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông, và điều này càng được kiểm chứng nhờ vào bảng xếp hạng mới đây nhất của Bloomberg.

Sức mạnh của các ngân hàng đang chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông, và điều này càng được kiểm chứng nhờ vào bảng xếp hạng mới đây nhất của Bloomberg.

Quốc gia có nhiều ngân hàng lớn nhất thế giới trong năm nay là Singapore, góp tới 3 trên tổng số 10 ngân hàng top đầu danh sách này. Chỉ một ngân hàng của Mỹ lọt vào top 10. Các ngân hàng tại Canada đã có một bước tiến đáng kể khi đóng góp tới 2 đại diện vào top 5.

Dưới đây là danh sách 16 ngân hàng lớn nhất thế giới, kèm theo đó là một số thông tin về trụ sở cũng như CEO hiện tại. Bảng xếp hạng của Bloomberg dựa trên điểm số tổng hợp của tỷ lệ vốn cấp một trên tổng tài sản rủi ro, tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí trên doanh thu và một số thông số khác.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 1

16. Citigroup

Ngân hàng Citigroup có trụ sở tại New York và CEO hiện tại là ông Vikram Pandit.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 12,9

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,1

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 55,7

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 2

15. Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered có trụ sở tại London và CEO hiện tại là ông Peter A. Sands.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 14

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,9

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 56,6

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 3

14. JP Morgan Chase

Ngân hàng JP Morgan Chase có trụ sở tại New York và CEO hiện tại là ông Jamie Dimon.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 12,1

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,8

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 53,6

.

13. Credit Suisse

Ngân hàng Credit Suisse có trụ sở tại Zurich và CEO hiện tại là ông Brady Dougan.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 17,2

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,2

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 74,7

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 5

12. Toronto-Dominion

Ngân hàng Toronto-Dominion có trụ sở tại Toronto và CEO hiện tại là ông W. Edmund Clark.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 12,2

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,6

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 62,2

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 6

11. Banco Santander Brasil

Ngân hàng Banco Santander Brasil có trụ sở tại Sao Paulo và CEO hiện tại là ông Marcial Portela.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 22,1

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,6

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 63

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 7

10. BOC Hong Kong

Ngân hàng BOC Hong Kong có trụ sở tại Hong Kong và chủ tịch là ông Xiao Gang.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 11,3

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,1

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 49,2

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 8

9. UBS

Ngân hàng UBS có trụ sở tại Zürich and Basel và CEO hiện tại là ông Oswald Grübel.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 17,8

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,1

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 78,5

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 9

8. Banco Bradesco

Ngân hàng Banco Bradesco có trụ sở tại Osasco, Brazil và CEO hiện tại là ông Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,1

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,9

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 71,1

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 10

7. Fifth Third Bancorp

Ngân hàng Fifth Third Bancorp có trụ sở tại Cincinnati và CEO hiện tại là ông Kevin Kabat.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 13,9

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 2

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 62,4

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 11

6. United Overseas Bank

Ngân hàng United Overseas Bank có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông Wee Ee Cheong.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,3

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,2

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 47,4

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 12

5. DBS Group Holdings

Ngân hàng DBS Group Holdings có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông Piyush Gupta.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 15,1

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 1,1

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 42

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 13

4. Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada(Canadian Imperial Bank of Commerce)

Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada có trụ sở tại Toronto và CEO hiện tại là ông Gerald T. McCaughey.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 13,9

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,5

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 57,9

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 14

3. Ngân hàng quốc gia Canada (National Bank of Canada)

Ngân hàng quốc gia Canada có trụ sở tại Montreal và CEO hiện tại là ông Louis Vachon.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 14

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,3

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 65,3

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 15

2. Svenska Handelsbanken

Ngân hàng Svenska Handelsbanken có trụ sở tại Stockholm và CEO hiện tại là ông Pär Boman.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 16,5

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,1

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 48

.

16 ngân hàng mạnh nhất thế giới ảnh 16

1. Oversea-Chinese Banking

Ngân hàng Oversea-Chinese Banking có trụ sở tại Singapore và CEO hiện tại là ông David Philbrick Conner.

Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản phân theo cấp độ rủi ro: 16,3

Tỷ lệ tài sản không sinh lời trên tổng tài sản: 0,5

Tỷ lệ chi phí trên doanh thu: 43,7

.

Các tin khác