20 quốc gia nợ nhiều nhất thế giới

Việc so sánh nợ của một nước với GDP của nước đó giúp người ta có thể biết liệu nước này có khả năng trả nợ hay không. Mỗi người dân Hoa Kỳ cõng trên vai khoản nợ khoảng hơn 48.000USD.

Trong suốt thời khủng hoảng tài chính, nhiều nền kinh tế dựa vào chính phủ và các ngân hàng nước ngoài để có được hỗ trợ tài chính.

Điều này dẫn đến chi tiêu, vay tiền quá mức và trong phần lớn các trường hợp, nợ công lên cao.

Thâm hụt chi tiêu, nợ chính phủ và nợ trong lĩnh vực tư nhân là điều bình thường tại phần lớn các nước phương Tây, tuy nhiên do khủng hoảng tài chính, một số nước và nền kinh tế nợ nhiều hơn so với nước khác.

Vậy nợ của Hoa Kỳ so với các nước khác như thế nào? Cách tốt nhất là so sánh nợ của nước đó với GDP. Bằng cách này người ta có thể biết liệu nước đó có khả năng trả nợ hay không.

Báo cáo này xem xét đến 75 nền kinh tế lớn nhất thế giới xem nước nào có tỷ lệ nợ/GDP cao nhất, với số liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới. Dưới đây là top 20:

1. Ireland: Nợ/GDP: 1.382%; Tổng nợ: 2,38 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 172,3 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 566.756USD.

2. Anh: Nợ/GDP: 413,3%; Tổng nợ: 8,981 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 2,173 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 146.953USD.

3. Thụy Sỹ: Nợ/GDP: 401,9%; Tổng nợ: 1,304 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 324,5 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 171.528USD.

4. Hà Lan: Nợ/GDP: 376,3%; Tổng nợ: 2,55 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 676,9 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 152.380USD.

5. Bỉ: Nợ/GDP: 335,9%; Tổng nợ: 1,324 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 394,3 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 127.197USD.

6. Đan Mạch: Nợ/GDP: 310,4%; Tổng nợ: 626,1tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 201,7 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 113.826USD.

7. Thụy Điển: Nợ/GDP: 282,1%; Tổng nợ: 1,01 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 354,7 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 110.479USD.

8. Phần Lan: Nợ/GDP: 271,5%; Tổng nợ: 505,06 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 186 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 96.197USD.

9. Áo: Nợ/GDP: 261,1%; Tổng nợ: 867,14 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 332 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 105.616USD.

10. Nauy: Nợ/GDP: 251%; Tổng nợ: 640,7 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 255,3 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 137.476USD.

11. Hồng Công: Nợ/GDP: 250,4%; Tổng nợ: 815,65 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 315,8 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 115.612USD.

12. Pháp: Nợ/GDP: 250%; Tổng nợ: 5,37 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 2,15 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 83.781USD.

13. Bồ Đào Nha: Nợ/GDP: 223,6%; Tổng nợ: 552,23 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 247 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 51.572USD.

14. Đức: Nợ/GDP: 185,1%; Tổng nợ: 5,44 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 2,94 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 51.572USD.

15. Hy Lạp: Nợ/GDP: 182,2%; Tổng nợ: 579,7 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 318,1 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 53.984USD.

16. Tây Ban Nha: Nợ/GDP: 179,4%; Tổng nợ: 2,46 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 1,37 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 60.614USD.

17. Italia: Nợ/GDP: 146,6%; Tổng nợ: 2,602 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 1,77 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 44.760USD.

18. Australia: Nợ/GDP: 138,9%; Tổng nợ: 1,23 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 882,4 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 57.641USD.

19. Hungary: Nợ/GDP: 120,1%; Tổng nợ: 225,24 tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 187,6 tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 22.739USD.

20. Hoa Kỳ: Nợ/GDP: 101,1%; Tổng nợ: 14,825 nghìn tỷ USD; Tổng GDP năm 2009: 14,66 nghìn tỷ USD; Nợ bình quân đầu người: 48.258USD.

Các tin khác