2015 năm khởi động Năm APEC 2017

(ĐTTCO)-Sáng 25/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 - đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 nhằm tổng kết công tác năm 2015, bàn phương hướng công tác trong năm 2016.

(ĐTTCO)-Sáng 25/12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 - đã chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 nhằm tổng kết công tác năm 2015, bàn phương hướng công tác trong năm 2016.

 

Sau khi nghe các báo cáo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa năm 2015 là năm khởi động, tạo tiền đề triển khai toàn diện công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các tiểu ban đã nhanh chóng thành lập, kiện toàn bộ máy và đã triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng Lộ trình chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 và các hoạt động của Diễn đàn APEC năm 2017. Theo đó, công tác nghiên cứu chuẩn bị nội dung, hướng chủ đề, ưu tiên của Năm APEC 2017 đã được hoàn thiện một bước. Các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thông tin, tuyên truyền, văn hóa cũng bước đầu được triển khai.

Nhấn mạnh năm 2016 là năm then chốt hoàn tất công tác chuẩn bị với khối lượng công tác sẽ tăng lên rất nhiều, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc chuẩn bị chủ đề, các ưu tiên sáng kiến, lịch hoạt động của Năm APEC 2017 để kịp thông báo dịp cuối năm 2016 theo thông lệ; hoàn tất cơ sở vật chất và hậu cần liên quan; sớm hoàn thành thiết kế lô gô, các ấn phẩm tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam và Năm APEC Việt Nam 2017; xây dựng các đề án về lễ tân, an ninh-y tế…

Để đảm bảo yêu cầu này, các bộ, ban, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 cần hoàn thiện chương trình công tác thật cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành, tiếp tục tranh thủ sự  ủng hộ của các thành viên APEC và Ban Thư ký APEC quốc tế, sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Sau thành công của Năm APEC 2006, Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của đất nước đến 2020. Việc tổ chức thành công năm APEC 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, một nền kinh tế hội nhập sâu rộng, phát triển năng động, giàu tiềm năng, một nền văn hóa lâu đời, giàu tính nhân văn.

Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 được thành lập theo Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 16/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 25 Ủy viên là lãnh đạo các bộ, ban, ngành và thành phố tham gia trực tiếp vào công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017.

Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 dự kiến tiến hành vào tháng 3/2016.

Các tin khác