312 triệu USD phát triển giao thông ĐBSCL

Ngày 6-7 tại TPHCM, Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam thuộc Bộ GT-VT đã ký hợp đồng với các đơn vị trúng thầu triển khai thực hiện dự án phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL.

Ngày 6-7 tại TPHCM, Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam thuộc Bộ GT-VT đã ký hợp đồng với các đơn vị trúng thầu triển khai thực hiện dự án phát triển hạ tầng giao thông ĐBSCL.

Dự án trị giá 312 triệu USD, gồm gói thầu tăng cường thể chế cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và nạo vét nâng cấp hành lang đường thủy số 2.

Công việc chính của hai gói thầu là nạo vét, nâng cấp, mở rộng kênh, xây dựng các bờ kè cho một số tuyến đường thủy trong hành lang đường thủy số 2.

Được biết, do các tuyến đường thủy thường xuyên bị ắch tắc nên chi phí vận tải của Việt Nam thường cao hơn 15% so với các nước trong khu vực.

Các tin khác