6 tháng, ngân hàng mua lại trước hạn 38.366 tỷ đồng trái phiếu

(ĐTTCO) - Đây là số liệu được thống kê tại bản tin thị trường trái phiếu tuần từ 24-6 đến ngày 28-6 của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).

6 tháng, ngân hàng mua lại trước hạn 38.366 tỷ đồng trái phiếu

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 6 năm 2024 được ghi nhận với tổng giá trị đạt 42.147 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 115,206 tỷ đồng. Trong đó có 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11,378 tỷ đồng (chiếm 9.9% tổng giá trị phát hành) và 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 103,829 tỷ đồng (chiếm 90,1% tổng số).

Đồng thời, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 64.930 tỷ đồng, giảm 46,9% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 59,1% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 38.366 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 139.765 tỷ đồng. 42,1% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 58.782 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với gần 22.498 tỷ đồng (chiếm16,1%).

Theo các chuyên gia, các ngân hàng đẩy mạnh thực hiện mua lại trước hạn hỗ trợ ngân hàng không phải khấu trừ vốn cấp 2. Vì Thông tư 41/2016/NHNN quy định, những trái phiếu dài hạn không còn đảm bảo thời gian còn lại trên 5 năm, bắt đầu từ năm thứ 5 trước khi đến hạn thanh toán, mỗi năm tại ngày đầu tiên của năm (tính theo ngày phát hành), giá trị nợ thứ cấp được tính vào vốn cấp 2 sẽ phải khấu trừ 20% tổng mệnh giá. Đồng thời, các ngân hàng có thêm dư địa phát hành trái phiếu mới có kỳ hạn trên 5 năm để bổ sung nguồn vốn cần thiết nhằm đáp ứng quy định về an toàn vốn.

Các tin khác