ACB trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu năm 2016

(ĐTTCO) - Đó là một trong những nội dung ACB trình cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 diễn ra ngày 10-4. Cụ thể, NH đã trình tại ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và dự kiến sẽ tiếp tục giữ lại 100 tỷ đồng lợi nhuận dự kiến dùng mua cổ phiếu thưởng nhân viên. Đồng thời, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2017 của ACB cũng lên kế hoạch tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tới với tỷ lệ 10%.

(ĐTTCO) - Đó là một trong những nội dung ACB trình cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 diễn ra ngày 10-4. Cụ thể, NH đã trình tại ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và dự kiến sẽ tiếp tục giữ lại 100 tỷ đồng lợi nhuận dự kiến dùng mua cổ phiếu thưởng nhân viên. Đồng thời, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2017 của ACB cũng lên kế hoạch tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tới với tỷ lệ 10%.

 

Song song đó, ACB đã trình cổ đông phương án tăng vốn lên 11.259 tỷ đồng từ cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông. Theo lãnh đạo ACB, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết vì các quy định mới của NHNN đều gắn các tỷ lệ giới hạn với vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ. Tăng vốn giúp tăng các giới hạn liên quan tới cấp tín dụng cho khách hàng, thêm nguồn vốn trung và dài hạn để tài trợ cho các hoạt động cấp tín dụng cũng như có thêm nguồn vốn để đầu tư công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và hệ thống quản trị rủi ro.

Cụ thể, NH đưa ra kế hoạch đầu tư 1.085 tỷ đồng cho các dự án năm 2017, trong đó, 300 tỷ đồng phục vụ mua bất động sản và 72 tỷ đồng để xây dựng trụ sở mới/văn phòng làm việc.

Tính đến 31-12-2016, tổng tài sản của ACB tăng 16%, đạt 234.000 tỷ đồng. Tổng tiền gửi khách hàng tăng 18%, đạt 207.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng 21%, lên 163.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 0,88%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,19%. Lợi nhuận trước thuế sau trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2015.

Năm 2017, ACB đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 2.205 tỷ đồng, tăng hơn 32%. Tổng tài sản, tín dụng và huy động đều có mức tăng trưởng được đưa ra là 16%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, giải quyết dứt điểm các tồn đọng cũ theo phương án và lộ trình đã định, quản trị, điều hành NH theo các chuẩn mực của quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Ban Lãnh đạo ACB kỳ vọng kết thúc năm, ACB sẽ thực hiện xong các nền tảng cơ bản và quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững ở những năm tiếp theo.

Các tin khác