Bảo vệ nhãn hiệu thương mại DN Việt khi xuất hàng vào Mỹ

(ĐTTCO) – Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston đã biên soạn tài liệu hướng dẫn tiếp cận thị trường Mỹ: Bảo hộ nhãn hiệu thương mại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá vào Mỹ để doanh nghiệp tham khảo. 
Bảo vệ nhãn hiệu thương mại DN Việt khi xuất hàng vào Mỹ
Tài liệu này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam dự định kinh doanh tại Mỹ hoặc đang kinh doanh hay xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ hiểu thêm và lưu ý các quy định liên quan đến nhãn hiệu thương mại để có thể sử dụng, bảo vệ và thực thi các quyền mà doanh nghiệp/cá nhân có đối với nhãn hiệu thương mại đang sở hữu.
Tài liệu cũng giải thích về quyền sở hữu/bảo hộ nhãn hiệu thương mại và đưa ra các hướng dẫn về cách áp dụng các nguyên tắc này tại thị trường Mỹ, đồng thời cũng mô tả các vấn đề doanh nghiệp có thể gặp phải, đưa ra khuyên về cách giải quyết hiệu quả và cung cấp các chỉ dẫn (đường link) đến các nguồn để doanh nghiệp có thể tìm thêm sự trợ giúp.
Để xem chi tiết tài liệu, doanh nghiệp có thể truy cập website của Bộ Công thương tại địa chỉ: moit.gov.vn.

Các tin khác