Bộ GTVT giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 36%

(ĐTTCO)-Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Bộ GTVT nửa đầu năm nay ước đạt gần 34.500 tỷ đồng, đạt hơn 36% so với kế hoạch vốn được giao trong năm 2023.
Bộ GTVT giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 36%

Trong đó, đối với hơn 94.000 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, giá trị giải ngân trong hai quý đầu năm ước đạt hơn 34.465 tỷ đồng, đạt hơn 36,6% (các dự án ODA giải ngân hơn 3.100 tỷ đồng; vốn chuẩn bị đầu tư, các dự án giao thông khác giải ngân gần 31.310 tỷ đồng).

Với hơn 1.000 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện từ năm 2022 sang năm 2023, lũy kế sản lượng giải ngân trong 6 tháng ước đạt hơn 33 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, trong quý III/2023, Bộ GTVT sẽ giải ngân thêm tổng số vốn gần 21.700 tỷ đồng, gồm: hơn 20.800 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn được giao năm 2023 và hơn 855 tỷ đồng thuộc nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay đang tiếp tục rốt ráo chỉ đạo các chủ đầu tư/ban quản lý dự án tăng tốc tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông mới và đảm bảo nguồn lực, duy trì thi công "3 ca, 4 kíp" các dự án đang triển khai.

Các tin khác