Bộ Tài chính công bố kết luận thanh tra AIA

(ĐTTCO) - Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm thông qua ngân hàng tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA) trong năm 2022. 

Bộ Tài chính công bố kết luận thanh tra AIA

Giai đoạn này, AIA phân phối bảo hiểm (BH) qua 6 ngân hàng gồm VPBank, BVBank, KienlongBank, CitiBank, HSBC, PVBank. Trong đó, đối tác phân phối bảo hiểm có doanh thu khai thác mới cao nhất là VPBank. Đến cuối 2022, AIA đã trả số tiền hỗ trợ ban đầu cho đối tác lớn nhất là VPBank hơn 7.200 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh thu phí BH bán qua ngân hàng của AIA đạt gần 5.300 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu phí. Còn nếu tính theo việc bán hợp đồng mới, kênh ngân hàng đóng góp 42% tổng phí khai thác mới của AIA.

Theo báo cáo của AIA Việt Nam, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với hợp đồng BH khai thác qua ngân hàng (tính theo phí bảo hiểm) là 43%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 57%.

Trong kết luận thanh tra, Bộ Tài chính nhấn mạnh những tồn tại của AIA trong hoạt động bán BH qua ngân hàng. Theo đó, 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý BH, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng BH liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm BH liên kết chung.

Bên cạnh đó, việc thanh tra cho thấy có hơn 3.000 nhân viên ngân hàng của VPBank, BVBank, KienLongBank... được AIA đào tạo để giới thiệu khách hàng tham gia BH liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính.

Như vậy, việc để các nhân viên thuộc đại lý BH chưa được đào tạo đầy đủ tiếp cận với khách hàng, chưa làm đầy đủ các bước theo thoả thuận giữa AIA và ngân hàng, nhưng vẫn nhận đủ hoa hồng và khoản thưởng, theo kết quả thanh tra, là không đúng quy định.

Cục Quản lý, giám sát BH kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kế toán năm 2022 như sau: hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý BH, chi phí thưởng cho đại lý tổ chức là VPB tương ứng với 232 hợp đồng BH liên kết chung được giới thiệu, chào bán bởi 167 nhân viên ngân hàng không đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định pháp luật với tổng số tiền là hơn 4,7 tỷ đồng.

Hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý BH chi phí thưởng cho các đại lý là 15.842 hợp đồng BH với tổng số tiền là 344,3 tỷ đồng; hạch toán giảm chi phí hỗ trợ ban đầu chi trả cho VPBank số tiền 80 tỉ đồng; hạch toán giảm các khoản chi cho nhân viên ngân hàng là 60,3 tỷ đồng…

Ngoài ra, Cục Quản lý, giám sát BH đề nghị Tổng giám đốc AIA thực hiện rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động bán sản phẩm BH thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng BH nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua BH, an toàn tài chính của doanh nghiệp BH.

Rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, triển khai và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo việc chấp hành pháp luật, các quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của công ty.

Các tin khác