Từ khóa: #bộ tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn thải lớn, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số địa phương ở mức trầm trọng

(ĐTTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguồn thải lớn, tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội.
Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tại buổi làm việc

TPHCM xin thí điểm nhiều cơ chế về đất đai

(ĐTTCO) - Đó là những kiến nghị được Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nêu ra tại buổi làm việc sáng 18-10 của đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Trần Hồng Hà với Thành ủy TP.HCM về một số nội dung cần tháo gỡ vướng mắc, hạn chế trong lĩnh vực đất đai, môi trường.

Sử dụng công cụ kinh tế để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai

Sử dụng công cụ kinh tế để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai

(ĐTTCO)-Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất; thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ chuyển trọng tâm từ phương thức quản lý nặng về hành chính sang sử dụng các công cụ kinh tế để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai...