Các NH nên tự giám sát thực thi trần lãi suất

Các chuyên gia ngân hàng đều đánh giá trần lãi suất là biện pháp hành chính cần thiết tại thời điểm này. Tuy nhiên, một khi đã phải sử dụng đến biện pháp hành chính thì điều quan trọng là cần đảm bảo kỷ luật thực hiện nghiêm minh thì mới mang lại tác dụng.

Tình trạng lách trần lãi suất cũng khó diễn ra hơn so với những lần trước đây bởi bản thân mỗi ngân hàng trong nhóm 12 ngân hàng lớn nhất trên thị trường, còn được gọi là G12, đang tích cực tự giám sát nhau và giám sát các ngân hàng khác để kịp thời phát hiện các đơn vị có dấu hiệu huy động vượt trần.

Bà Nguyễn Thị Mùi, Chuyên gia ngành ngân hàng nhận định: “Càng minh bạch bao nhiêu, càng tạo điều kiện cho kỷ luật thị trường được thực hiện nghiêm túc. Rất cần minh bạch thông tin của các tổ chức tín dụng chấp hành và các tổ chức tín dụng chưa chấp hành…”.

Một ngày sau khi trần lãi suất được công bố, NHNN trên website của mình đã nêu một số NHTM có dấu hiệu vi phạm trần lãi suất. Các đoàn thanh tra lập tức đã vào cuộc. Có ngân hàng sau thanh tra đã được kết luận là không huy động vốn vượt trần lãi suất, nhưng cũng có những vi phạm thực sự đã được chỉ ra và được xử lý. Minh bạch và nghiêm minh là điều mà thị trường mong muốn.

Trên thực tế, dù phần lớn các NHTM thực hiện khá nghiêm túc quy định trần lãi suất huy động, nhưng không phải ngân hàng nào cũng cảm thấy dễ thở trong hoàn cảnh hiện nay. Ngồi trên đống lửa có thể là hình ảnh ví von đối với không ít các ngân hàng nhỏ, những ngân hàng đang đang rất lo chuyện tiền gửi chạy ra khỏi ngân hàng mình. Số các ngân hàng lớn thì có vẻ dễ xoay sở hơn, nhưng cũng mang một mối lo khác: từ nguy cơ các ngân hàng nhỏ có thể tìm cách xé rào lãi suất bởi quá khó khăn.

Qua 1 tuần, có thể trật tự trên thị trường tiền tệ đã được lập lại, nhưng để duy trì sự ổn định thì hệ thống ngân hàng vẫn còn tiếp tục phải giải những bài toán không dễ: vừa cứu mình - hạ bằng được lãi suất đầu vào; lại vừa cứu người - hạ lãi suất đầu ra; rồi đồng thời phải tiếp tục nghe ngóng diễn biến mới trên thị trường. Vì trong quá khứ gần, cũng đã hơn 1 lần chính các ngân hàng bội ước trần lãi suất.

Các tin khác