Cần 12.354 tỷ đồng xây dựng 2 đường kết nối sân bay Long Thành

(ĐTTCO)-Ngày 13-1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ thủ tục để đầu tư xây dựng 2 tuyến đường ĐT 770B và ĐT 773 kết nối sân bay Long Thành, tổng mức đầu tư khoảng 12.354 tỷ đồng. 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại thực địa dự án sân bay Long Thành ngày 28-12-2021
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại thực địa dự án sân bay Long Thành ngày 28-12-2021

Cụ thể, đường ĐT 770B có tổng mức đầu tư khoảng 8.043 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 3.332 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 159 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 3.341 tỷ đồng, chi phí dự phòng 1.211 tỷ đồng. Đường ĐT 773 có tổng mức đầu tư khoảng 4.311 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.927 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 289 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.763 tỷ đồng, chi phí dự phòng 332 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai đang kiến nghị Chính phủ cho phép lấy kinh phí từ vốn tiết kiệm, tiền sử dụng đất và từ ngân sách tỉnh để xây dựng 2 tuyến đường trên.

Các tin, bài viết khác