Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

(ĐTTCO) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 1
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 2
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 3
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? ảnh 4

Các tin, bài viết khác