Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam

Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh khí, bảo đảm cân bằng thị trường, hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện các mục tiêu, chính sách của Đảng và Nhà nước, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Đầu tư Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức chương trình “Diễn đàn phát triển thị trường khí Việt Nam” với chủ đề: “Phát triển điện khí LNG - Xu hướng tất yếu trong chính sách đảm bảo an ninh năng lượng”.

Diễn đàn sẽ là cơ hội trao đổi giữa cơ quan quản lý nhà nước bộ, ngành, cơ quan lập pháp và các nhà nghiên cứu kinh tế về vướng mắc trong các quy định, thể chế đối với phát triển ngành công nghiệp khí, điện khí, từ đó đóng góp nhằm từng bước hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách hướng tới phát triển điện khí hiệu quả và bền vững trong tương lai.

Chương trình có sự tham gia, đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thời gian: 08h30 thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 35-37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Các tin, bài viết khác