DN Châu Âu lạc quan triển vọng tương lai VN

(ĐTTCO) - EuroCham công bố kết quả Khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý III-2016. Chỉ số quý này đạt mức 84, tăng 10 điểm so với quý trước.

(ĐTTCO) - EuroCham công bố kết quả Khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý III-2016. Chỉ số quý này đạt mức 84, tăng 10 điểm so với quý trước.

 

Đánh giá của các doanh nghiệp thành viên tham gia khảo sát về các điều kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong quý 3 nhìn chung rất tích cực. Theo kết quả khảo sát Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) vừa được EuroCham công bố, 71,5% đại diện doanh nghiệp tham gia khảo sát mô tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5,5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", rất ít phản hồi "rất xấu".

Kết quả khảo sát cho thấy các nhận xét tích cực về triển vọng tương lai, 16,5% phản hồi là "tuyệt vời" và 64,2% là "tốt", cho Câu hỏi số 2: Căn cứ vào kết quả kinh doanh của các quý gần đây, doanh nghiệp đánh giá thế nào về Triển vọng Kinh doanh cho quý tiếp theo? Chỉ có 2,7% phản hồi tiêu cực.

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tin tưởng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là "ổn định và cải thiện". Chỉ có 4,6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không thay đổi” tăng 3,2% so với quý trước, đạt mức 40%.

Khảo sát số lượng nhân viên, 42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động, giảm 8% so với quý trước. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao động chiếm 2,8%.

Các tin khác