Doanh nghiệp thủy sản tìm khách hàng EU thông qua các hiệp hội

(ĐTTCO) - Các tổ chức hiệp hội có thể giúp doanh nghiệp tìm người mua và cung cấp những thông tin chi tiết về những gì người mua thấy quan trọng. Doanh nghiệp nên nghiên cứu các thành viên của các hiệp hội để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. 
Doanh nghiệp thủy sản tìm khách hàng EU thông qua các hiệp hội

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), ở châu Âu, hầu hết các công ty thủy sản đều có đại diện là các hiệp hội ngành liên quan đến thủy sản. Có các hiệp hội ở cả cấp độ châu Âu, chẳng hạn như Liên minh các nhà nhập khẩu và chế biến hải sản (SIPA) và cấp quốc gia, chẳng hạn như Visfederatie (VIF) ở Hà Lan.

Các hiệp hội đại diện cho các công ty bằng cách giải quyết các vấn đề. Họ thực hiện các hoạt động ngoại giao ở châu Âu và thực hiện các nỗ lực tiếp thị chung để quảng bá một số sản phẩm thủy sản, cùng nhiều thứ khác.

Các tổ chức này có thể giúp doanh nghiệp tìm người mua (thành viên của họ) và cung cấp những thông tin chi tiết về những gì người mua thấy quan trọng. Doanh nghiệp nên nghiên cứu các thành viên của các hiệp hội để bắt đầu xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng.

Các hiệp hội mẫu ở châu Âu/quốc tế:

Liên minh Các nhà nhập khẩu và Chế biến hải sản (SIPA) - Seafood Importers & Processors Alliance (SIPA) SIPA là một liên minh quốc tế gồm các công ty thủy sản tập trung vào các vấn đề và luật pháp về an toàn thực phẩm. Trong phần tin tức trên trang web của họ, doanh nghiệp có thể tìm thấy thông tin có giá trị về các vấn đề pháp lý và an toàn thực phẩm hiện hành mà họ đang giải quyết. Thông tin này rất quan trọng để biết khi kinh doanh ở Châu Âu.

Hiệp hội Thương mại và Chế biến cá EU (AIPCE-CEP) - EU Fish Processors and Traders Association (AIPCE-CEP) - một tổ chức chung bao gồm AIPCE (Hiệp hội thương mại và chế biến cá EU) và CEP (Liên đoàn các Tổ chức xuất nhập khẩu cá quốc gia Châu Âu). Họ đại diện cho ngành thủy sản ở Liên minh châu Âu. Trên trang web của họ, họ xuất bản nghiên cứu về Finfish của Liên minh Châu Âu mỗi năm mà doanh nghiệp có thể tải xuống miễn phí.

Hà Lan: Visfederatie, hiệp hội ngành này đại diện cho các nhà chế biến, người bán và ngư dân thủy sản Hà Lan cũng như các công ty liên quan như các công ty vận tải...

Bỉ: Belgische groepering van de visindustrie - Fédération Belge de l'industrie du poisson (Liên đoàn Công nghiệp Cá Bỉ), hiệp hội ngành này đại diện cho các công ty đánh bắt và chế biến hải sản của Bỉ.

Ngoài ra khu vực các quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha... cũng có các hiệp hội mà doanh nghiệp thuỷ sản có thể tìm kiếm, tham khảo các thông tin cụ thể.

Các tin khác