Dự án tuyến metro số 2 đã bàn giao mặt bằng hơn 78%

(ĐTTCO) – Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đến tháng 6-2021, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM: Bến Thành - Tham Lương đã được các quận, huyện bàn giao mặt bằng đạt khối lượng 78%.

Dự án tuyến metro số 2 đã bàn giao mặt bằng hơn 78%

Theo đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP tích cực phối hợp với UBND các quận đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (đạt 78,6%). Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn cho 5 gói thầu liên quan đến hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu chính, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã đồng ý cập nhật kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung cho dự án; Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã triển khai thực hiện công tác lập dự toán các gói thầu và tổng dự toán, rà soát, hoàn chỉnh lại hồ sơ mời thầu phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2021, về cơ chế tài chính, UBND TPHCM đã giải trình, cung cấp tài liệu bổ sung và kiến nghị Bộ Tài chính về gia hạn thời gian giải ngân và điều chỉnh lịch trả nợ khoản vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và xúc tiến khoản vay bổ sung từ Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB).

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM hiện nay dự án vẫn còn nhiều tồn tại cần được giải quyết trong thời gian sắp tới. Cụ thể, về cơ chế tài chính, việc phân chia vốn cấp phát, vay lại cho từng nguồn vốn vay (cả cũ và dự kiến vay mới) có thay đổi so với thời điểm trình, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư do Hiệp định vay đã hết hạn, hủy một phần, bổ sung vay mới và quá trình lựa chọn nhà thầu phải tổ chức lại để đảm bảo chặt chẽ về pháp lý.

Bên cạnh đó, khoản vay của EIB và khoản vay còn lại của ADB đã hết hạn. Việc này dẫn đến cần phải thu xếp bổ sung khoản tài chính khoảng 137,44 triệu USD từ Ngân hàng EIB. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xem xét, xúc tiến các thủ tục liên quan.

Về công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành theo kế hoạch do gặp một số khó khăn về thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn Quận 3 và một số trường hợp có khiếu nại. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP đang tích cực phối hợp với UBND các quận và sở ngành để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Từ thực tế nêu trên của dự án, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM kiến nghị Bộ Tài chính xem xét thẩm định điều kiện vay lại để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện thủ tục gia hạn khoản vay của Ngân hàng KfW và xúc tiến khoản vay bổ sung với Ngân hàng EIB.

Đồng thời, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc về thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn Quận 3.

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT