Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường làm khó doanh nghiệp, 11 hiệp hội kiến nghị khẩn

(ĐTTCO) - 11 Hiệp hội đã gửi thư khẩn đề nghị Thủ tướng lắng nghe góp ý, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về 6 nội dung bất cập tại Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, đang được Bộ Tài nguyên Môi trường gấp rút hoàn thiện trình Chính phủ.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường làm khó doanh nghiệp, 11 hiệp hội kiến nghị khẩn
Theo cộng đồng doanh nghiệp (DN), dự thảo ngày 5-10-2021 là phiên bản chỉnh lý sửa đổi sau buổi họp thẩm định tại Bộ Tư pháp ngày 27-9-2021. Mặc dù Dự thảo lần này đã có nhiều sửa đổi so với Dự thảo trước đó, nhưng sau khi các DN và chuyên gia của các Hiệp hội nghiên cứu kỹ, thì vẫn còn khá nhiều nội dung lớn không phù hợp với các Luật hiện hành và điều kiện thực tiễn Việt Nam.
Những nội dung này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, cho phát triển đất nước, mà đặc biệt là phát sinh thủ tục hành chính và “cần làm rõ cơ sở pháp lý” ở một số nội dung đúng như báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đã nêu.
Các hiệp hội khẩn thiết đề nghị Thủ tướng chỉ đạo xem xét, rà soát kỹ nội dung dự thảo này, để Nghị định hướng dẫn chi tiết không đưa ra những điều nằm ngoài quy định của Luật BVMT, không tạo mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác. 
Bộ Tư pháp cần thẩm định lại toàn bộ các nội dung còn chưa đúng, chưa phù hợp với các quy định pháp luật, và thực tế nêu trong Báo cáo thẩm định ngày 6-10-2021 đã được Dự thảo điều chỉnh hay chưa, hoặc có thêm điểm mới nào chưa phù hợp...
11 hiệp hội đã đưa ra 6 góp ý quan trọng với dự thảo lần này. Theo đó, cần đơn giản, minh bạch hóa thủ tục cấp giấy phép môi trường (GPMT) và chuyển sang hậu kiểm thay vì chỉ tiền kiểm.
Cần sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư-kinh doanh và hoạt động của DN. 
Bãi bỏ việc thành lập Văn phòng EPR và Hội đồng EPR do không có đề cập hay quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, không có cơ sở pháp lý; làm tăng biên chế bất hợp lý; quy chế hoạt động có nhiều điểm trái với các Luật hiện hành.
Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp ngày 6-10-2021 cũng nêu rất rõ quan ngại về Văn phòng EPR và Hội đồng EPR do những điểm nêu trên.
"Cần phải bổ sung khung pháp lý và khung pháp lý phải rõ ràng nhằm quản lý 'đóng góp tài chính để tái chế bao bì, sản phẩm và xử lý chất thải', do các quy định trong Dự thảo sử dụng khoản đóng góp này, chúng tôi thấy rằng không đúng mục đích và trái luật.
Điều chỉnh tỷ lệ tái chế bắt buộc để tái chế sản phẩm, bao bì, tỷ lệ đóng góp để xử lý chất thải cho phù hợp dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn Việt Nam, không để mức quy định thiếu phù hợp, chưa rõ cơ sở khoa học, thiếu công bằng, phí chồng phí, gây khó khăn cho DN, tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân", kiến nghị nêu.
Các hiệp hội cũng kiến nghị lùi lộ trình thực hiện đóng góp tái chế đến tháng 1-2025, để có thời gian xây dựng công nghiệp tái chế chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng được khả thi, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thời gian phục hồi sau đại dịch Covid-19.
11 Hiệp hội gửi thư kiến nghị, gồm: Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch (AFT), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VFA), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), Hội Lương thực thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (FFA), Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà Sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM). 

Các tin khác