Dự trữ bắt buộc ngoại tệ gửi nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định đưa tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng vào diện phải dự trữ bắt buộc.

NHNN vừa ban hành Thông tư số 27/2011/TT-NHNN sửa đổi quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9-6-2011.

Theo đó tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài thuộc diện tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Đồng thời, NHNN cũng ban hành Quyết định số 1972/QĐ-NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 1% đối với loại tiền gửi này.

Các quy định trên được thực hiện kể từ kỳ duy trì dự trữ bắt buộc tháng 9-2011.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định trên nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng ngoại tệ, tạo điều kiện ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Các tin khác