Từ khóa: #Etax mobile

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

Dễ dàng nộp thuế qua mạng

(ĐTTCO) - Ngành tài chính thời gian qua chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp doanh nghiệp khai, nộp thuế, quyết toán thuế dễ dàng qua mạng. Với phần mềm thuế điện tử (eTax), người dân còn có thể thực hiện nộp thuế bằng điện thoại.
HĐĐT là động lực CĐS, tránh thất thu thuế xuyên biên giới.

Hoàn thiện quản lý thuế xuyên biên giới

(ĐTTCO) - Việc hoàn thiện khung khổ chính sách và phương tiện quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới là bước đột phá về cải cách, khi cùng lúc đạt được cả 2 mục tiêu: Tạo đà thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) cho nền kinh tế và bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách nhà nước (NSNN). Và hiện nay có dấu hiệu khả quan.