FPT: 2015 tăng trưởng 16% lợi nhuận trước thuế

Tên của bạn (*)

(ĐTTC) - Kết thúc năm 2014, doanh thu của CTCP FPT ước tính đạt 35.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013, đạt 110% kế hoạch năm.


Lợi nhuận trước thuế toàn tập FPT đoàn ước đạt 2.456 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2013. Việc thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến và những khó khăn của thị trường dự án CNTT trong nước ảnh hưởng đã tiêu cực tới tăng trưởng lợi nhuận chung năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.628 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4,735 đồng, tăng 1,1% so với năm 2013.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục mang lại kết quả tốt trong năm 2014. Doanh thu trên thị trường quốc tế của FPT ước đạt 3.684 tỷ đồng, tăng 37% với tất cả các thị trường trọng điểm đều tăng trưởng xấp xỉ 40%.

Sang năm 2015, ngành CNTT trong nước bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc: thị trường bắt đầu xuất hiện trở lại các hợp đồng có quy mô lớn, các doanh nghiệp bắt đầu chi tiêu trở lại. Số hợp đồng ký được để triển khai trong năm 2015 cũng tăng mạnh so với trước. Bên cạnh đó, thị trường thế giới rộng lớn với mức chi hàng năm cho CNTT vượt mức 1.000 tỷ USD sẽ tiếp tục là cơ hội không giới hạn với chiến lược toàn cầu hóa của FPT.

Đồng thời, xu hướng công nghệ mới trên nền tảng SMAC sẽ tạo cơ hội lớn cho các công ty cung cấp dịch vụ khi theo ước tính của các công ty nghiên cứu thị trường, các dịch vụ liên quan tới các xu hướng này sẽ tạo ra thị trường lên tới hàng trăm tỷ USD, và tạo ra hàng triệu việc làm trong thời gian tới.

Đây là yếu tố quan trọng để kỳ vọng khối Công nghệ sẽ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015. Ngoài ra, FPT sẽ xử lí các mảng kinh doanh kém hiệu quả, đồng thời tiếp tục mở rộng chuỗi bán lẻ trong năm 2015 với mức lãi từ hoạt động bán lẻ dự kiến tăng trưởng xấp xỉ 3 lần năm 2014.

Với những tiền đề đã đạt được trong năm 2014 và những tín hiệu tích cực từ thị trường, ngày 28/1/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT đã họp và nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu dự kiến đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014.Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2014.

Các tin khác