Gia hạn chuyển đổi mã BIN đến cuối năm 2012

(ĐTTC) - Ngày 22-6-2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn 4810/NHNN-TT gửi các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT), thanh toán thẻ và chuyển mạch thẻ về thời hạn chuyển đổi mã BIN ((Bank Identificate Number - mã số chỉ ngân hàng phát hành thẻ) nhằm thực hiện tốt mục tiêu kết nối liên thông hệ thống ATM và hệ thống POS trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng thẻ, đồng thời đảm bảo việc chuyển đổi mã BIN không gây ách tắc, chậm trễ trong giao dịch thanh toán thẻ của các ngân hàng.

(ĐTTC) - Ngày 22-6-2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn 4810/NHNN-TT gửi các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT), thanh toán thẻ và chuyển mạch thẻ về thời hạn chuyển đổi mã BIN ((Bank Identificate Number - mã số chỉ ngân hàng phát hành thẻ) nhằm thực hiện tốt mục tiêu kết nối liên thông hệ thống ATM và hệ thống POS trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng thẻ, đồng thời đảm bảo việc chuyển đổi mã BIN không gây ách tắc, chậm trễ trong giao dịch thanh toán thẻ của các ngân hàng.

Theo đó, Thống đốc NHNN cho phép các TCPHT chưa hoàn thành việc chuyển đổi mã BIN theo quy định tại Điều 9 Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cấp, quản lý và sử dụng mã tổ chức phát hành thẻ được gia hạn thời hạn chuyển đổi mã BIN đến ngày 31-12-2012.

Tuy nhiên, NHNN cũng khuyến khích các TCPHT hoàn thành việc chuyển đổi mã BIN sớm hơn thời hạn quy định. NHNN sẽ coi việc hoàn thành chuyển đổi mã BIN là một tiêu chí trong việc xem xét, đánh giá thành tích hoạt động thanh toán đối với TCPHT. Quá thời điểm 31-12-2012, nếu TCPHT chưa chấm dứt việc lưu hành các thẻ nội địa sử dụng mã BIN cũ thì TCPHT phải chịu trách nhiệm trước Thống đốc và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại, rủi ro phát sinh về việc chậm đổi mã BIN của đơn vị mình gây ra.

Kể từ ngày 1-1-2013 trở đi, các tổ chức chuyển mạch thẻ, thanh toán thẻ không được tiếp nhận và thanh toán đối với các thẻ nội địa còn sử dụng BIN cũ. Thống đốc cũng yêu cầu các TCPHT còn thẻ sử dụng mã BIN cũ thực hiện nghiêm các nội dung sau: Khẩn trương triển khai các công việc cần thiết phục vụ cho việc chuyển đổi mã BIN tại đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành xong trong năm 2012.

Từ nay đến hết quý IV-2012, định kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 5 tháng đầu của quý kế tiếp) các TCPHT phải có văn bản báo cáo Thống đốc (qua Vụ Thanh toán) về kết quả thực hiện chuyển đổi mã BIN tại đơn vị mình.

Các tin khác