Giải thể dạy thêm học thêm trong trường học

(SGGP).- Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TPHCM về việc chấm dứt việc dạy thêm học thêm (DTHT) trong nhà trường từ năm học 2016 - 2017.

(SGGP).- Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TPHCM về việc chấm dứt việc dạy thêm học thêm (DTHT) trong nhà trường từ năm học 2016 - 2017.

Đối với các cơ sở giáo dục đã được cấp phép DTHT trong nhà trường, căn cứ theo điều kiện dạy học, các trường phải chủ động thực hiện phương án, thủ tục chấm dứt hoạt động này và gửi về sở hoặc phòng GD-ĐT tùy theo phân cấp quản lý để ban hành quyết định giải thể từ năm học 2016 - 2017.

Bên cạnh đó, sở còn chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, đảm bảo cung cấp đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường giáo dục kỹ năng tự học cho học sinh. Chuẩn bị các điều kiện và thủ tục để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhất là học sinh cuối cấp theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn trong giờ học nhóm.
 Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn trong giờ học nhóm. 

Các phòng GD-ĐT làm tốt công tác tham mưu cho UBND quận, huyện để quản lý việc DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn; chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng trên địa bàn. Các phòng GD-ĐT cần tham mưu cho UBND quận, huyện để có giải pháp chấm dứt ngay tình trạng chạy trường, chạy lớp, đảm bảo tiến độ xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Sở cũng yêu cầu tổ công tác liên ngành do UBND TPHCM thành lập từ đầu tháng 5-2016 thực hiện việc khảo sát và đề xuất danh sách các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện xây dựng hồ bơi theo hình thức xã hội hóa đầu tư, từ đó, trình UBND TPHCM vào đầu tháng 8 tới để đẩy nhanh việc thực hiện phổ cập bơi lội cho học sinh phổ thông.

Các tin khác