Giảm thủ tục thuế bằng hóa đơn điện tử

Báo cáo môi trường kinh doanh 2013 (Doing Business) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 6-2014 cho thấy, Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm, cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á - Thái Bình Dương. Tình trạng chậm trễ này đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của DN và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy biện pháp nào để giúp DN và cơ quan thuế giải quyết được tình trạng này? Nên chăng áp dụng hóa đơn điện tử.

Báo cáo môi trường kinh doanh 2013 (Doing Business) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 6-2014 cho thấy, Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm, cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á - Thái Bình Dương. Tình trạng chậm trễ này đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của DN và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy biện pháp nào để giúp DN và cơ quan thuế giải quyết được tình trạng này? Nên chăng áp dụng hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử và được xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ; được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy truyền thống, đã được Bộ Tài chính chấp nhận và Tổng cục Thuế khuyến khích sử dụng rộng rãi.

Lợi ích của hóa đơn điện tử

Đối với DN, việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hóa công tác quản trị DN.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ giúp ngành thuế kiểm soát chặt chẽ quá trình tạo, lập và phát hành hóa đơn của người nộp thuế; hỗ trợ hiệu quả cho công tác đối chiếu, xác minh hóa đơn để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Khi hóa đơn điện tử được sử dụng rộng rãi, nguy cơ làm giả hóa đơn sẽ được giảm thiểu vì mọi thông tin về hóa đơn đã phát hành, loại hóa đơn sử dụng có thể tra cứu được thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn tập trung của cơ quan thuế.

Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Là một trong những công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) là đơn vị vinh dự được Tổng cục Thuế tặng thưởng bằng khen vì đã có thành tích phối hợp cung cấp giải pháp hỗ trợ triển khai tốt dự án hóa đơn điện tử. VDC cung cấp cho DN dịch vụ hóa đơn điện tử dưới 2 hình thức. Một là cung cấp theo dạng Gói dịch vụ, tức là khách hàng đăng ký sử dụng số lượng hóa đơn theo nhu cầu, việc phát hành và quản lý hóa đơn điện tử được tiến hành trên hệ thống của VDC.

Hai là, DN chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, VDC tư vấn, chuyển giao giải pháp, tích hợp hóa đơn điện tử vào hệ thống quản lý của DN. Hình thức này sẽ giúp tích hợp dễ dàng vào các hệ thống thông tin khác của DN như phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng.

Các tin khác