Giảm trạng thái ngoại tệ TCTD xuống 20%

(ĐTTC) – Ngày 28-6, NHNN lấy ý kiến của các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức và cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng chú ý, tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc âm cuối ngày của các TCTD không được vượt quá 20% vốn tự có của TCTD. Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống, tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc âm cuối ngày quy ra USD không được vượt quá 5 triệu USD.

Trong trường hợp đặc biệt, Thống đốc NHNN xem xét cho phép TCTD được duy trì trạng thái ngoại tệ ngoài giới hạn trên. Tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc âm được tính bằng tỷ lệ giữa tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm chia cho vốn tự có của tháng liền kề trước đó của TCTD.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu chậm nhất vào 11 giờ hàng ngày, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ ngày làm việc hôm trước về Vụ quản lý Ngoại hối NHNN.

Các tin khác