Góc nhìn chuyên gia: Đón loạt tin tốt, bất động sản Củ Chi sắp có sóng?

(ĐTTCO)-Đón loạt tin tốt, bất động sản Củ Chi sắp có sóng? Đây chính là tiêu điểm trong bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay.

Link YouTube Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia

Các tin khác