Hà Nội: 1.900 tỷ đồng xóa 10 "điểm đen" ùn tắc, giảm tai nạn giao thông

(ĐTTCO)-Hà Nội chi 1.865,207 tỷ đồng trong 5 năm để triển khai các giải pháp nhằm xoá từ 7-10 "điểm đen" ùn tắc hàng năm, không để xảy ra vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút...
Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải.
Ùn tắc giao thông ở Hà Nội vẫn là “vấn nạn” chưa có lời giải.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46, thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện kế hoạch, UBND thành phố đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu hằng năm xử lý từ 7 điểm đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông, qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông 5-10%/năm trên cả ba tiêu chí.

Trong đó, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thành phố.

Tập trung rà soát quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung, tích hợp vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành phố cũng hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, UBND thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các quận của thành phố trong việc cải tạo chỉnh trang đồng bộ 180 tuyến đường trên địa bàn 12 quận sau hạ ngầm sắp xếp đường dây, cáp đi nổi đã được xác định tại Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy.

Tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 là 1.865,207 tỷ đồng và được phân bổ theo từng năm.

Trong đó, những nhiệm vụ thuộc chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tự chủ động lập kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hằng năm.

Những nhiệm vụ đang triển khai được thực hiện theo các văn bản đã chỉ đạo của UBND thành phố hoặc theo các kế hoạch, đề án đã được UBND thành phố giao, thông qua.

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020, thành phố xử lý được 67 điểm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Đồng thời, thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Các tin khác