Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

Hệ số điều chỉnh giá đất này là cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014.

UBND TP Hà Nội có ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở.

Hệ số điều chỉnh giá đất này là cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân áp dụng 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, đối với 4 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, hệ số điều chỉnh là 1,8.Các quận còn lại và xã giáp ranh nội thành của huyện Từ Liêm, hệ số điều chỉnh bằng 1,5. Các xã còn lại của huyện Từ Liêm, xã giáp ranh nội thành, thị trấn các huyện và các phường thuộc thị xã Sơn Tây, hệ số điều chỉnh bằng 1,3.

Các xã nông thôn còn lại (trừ xã miền núi), hệ số điều chỉnh bằng 1,2. Các xã miền núi có hệ số điều chỉnh bằng 1,1. Đất nông nghiệp, đất vườn, ao có hệ số điều chỉnh bằng 1.

Riêng đối với các xã giáp ranh nội thành huyện Từ Liêm (từ 1-4-2013 là các phường của quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) áp dụng điều chỉnh giá đất bằng 1,5. Các xã còn lại của Từ Liêm áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,3.

UBND TP giao Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường dõi biến động giá đất trên thị trường để có điều chỉnh hệ số giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố cho thời gian tiếp theo.

Các tin khác