Hòa hợp dân tộc để cùng chung tay phát triển đất nước

(ĐTTCO) - Đã 48 năm Ngày thống nhất đất nước, người dân Việt Nam sống trong hòa bình độc lập, lịch sử Việt Nam đã bước sang một trang mới của thời đại mở cửa và hội nhập cùng thế giới.
Hòa hợp dân tộc để cùng chung tay phát triển đất nước

Như trong các Nghị quyết của Đảng đã nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Cũng 48 năm sau ngày giải phóng, TPHCM đã phát triển toàn diện, thực sự “thay da đổi thịt” trở thành “đầu tàu” kinh tế của cả nước, đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế - tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Cũng sau ngày 30-4, hưởng ứng chính sách hòa giải hòa hợp dân tộc, rất nhiều người ngay trong chính quyền VNCH đã ở lại Việt Nam, thậm chí nhiều người đã hợp tác, làm việc với chính quyền mới, đóng góp công sức của mình vào xây dựng lại đất nước. Có thể kể ra như ông Nguyễn Hữu Có, cựu Bộ trưởng Quốc phòng VNCH, ông Nguyễn Xuân Oánh, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế của VNCH, hay ông Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng thống VNCH Dương Văn Minh.

Thậm chí ngay cả ông Dương Văn Minh, sau khi đầu hàng cũng đã chọn ở lại Việt Nam; ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng VNCH, sau này trở lại Việt Nam đã nói đại ý rằng, nhiệm vụ bây giờ của tất cả người Việt Nam là chung tay xây dựng, bảo vệ đất nước, bởi công cuộc thống nhất đã hoàn thành rồi.

Hiện nay chúng ta có khoảng 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác ở khắp nơi trên thế giới. Đây là những đồng bào của chúng ta, đều là chung dòng máu, cùng nguồn gốc. Dù trong quá khứ hay hiện tại, tương lai, tình yêu đất nước luôn là chất keo kết dính quy tụ đồng bào ta ở khắp năm châu, là nền tảng kiến tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và là động lực đưa đất nước ta vươn lên, hiện thực hóa lý tưởng, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đáp lại tiếng gọi của non sông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho Tổ quốc. Từ ngày đầu cách mạng non trẻ, bà con đã tập hợp lại trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực xây dựng cơ sở, trực tiếp lãnh đạo và tổ chức phong trào Việt kiều yêu nước nhằm hỗ trợ cho cách mạng trong nước.

Hay như khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, kiều bào ta không tiếc sức người, sức của, hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhiều bà con, nhất là ở Lào và Thái Lan, đã nhiệt thành hưởng ứng tuần lễ vàng do Bác Hồ kêu gọi và chuyển về nước hàng trăm lượng vàng góp phần xây dựng đất nước.

Khi đất nước còn chìm trong nỗi đau chia cắt, kiều bào là lực lượng quan trọng vận động nhân dân và chính giới các nước, hình thành mặt trận nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Đến ngày Tổ quốc độc lập, non sông thu về một mối, nhiều người lại tình nguyện hồi hương, đem kiến thức và của cải của mình trở về nước trực tiếp tham gia xây dựng đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng bào ta ở nước ngoài cũng luôn hòa cùng dòng chảy của khối đại đoàn kết dân tộc, tham gia đóng góp nguồn lực tri thức, nguồn lực kinh tế và nguồn lực “mềm” cho Tổ quốc.

5 triệu đồng bào ấy là nhân tố vô cùng quan trọng đóng góp cho sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào đời sống quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các nước, các tổ chức và đối tác khác.

Tất cả cùng chung tay huy động những nguồn lực quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, nâng cao hình ảnh và vị thế đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Các tin khác