Hoàng Anh Gia Lai lại bị phạt 245 triệu đồng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(ĐTTCO) - Thanh tra UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 578/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK và TTCK đối với CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG).


Hoàng Anh Gia Lai lại bị phạt 245 triệu đồng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Cụ thể, HAG bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Trong năm 2021, HAG có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

Phạt tiền HAG 60 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật gồm: báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán; Nghị quyết HĐQT số 0201/21/NQHĐQT-HAGL ngày 2-1-2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Ngoài ra, HAG còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Với 3 hành vi vi phạm kể trên, HAG bị Thanh tra UBCKNN xử phạt tổng số tiền là 245 triệu đồng.

Các tin khác