Hơn 36.670 DN thực hiện hải quan điện tử

Đến nay, đã có 13 cục hải quan tỉnh, thành phố (với 76 chi cục) triển khai thủ tục hải quan điện tử và 36.673 doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử.

Số tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử là hơn 745.000 tờ khai (chiếm 56% số tờ khai) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 56,8 tỷ USD. Trong thời gian tới, ngành hải quan sẽ triển khai thí điểm thêm ở 7 cục hải quan: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đắc Lắc, Tây Ninh, Long An.

Ngành hải quan cũng phấn đấu đến năm 2015 có 60% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, tỷ lệ thu nộp lệ phí bằng phương thức điện tử đạt 90-95%. Thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa qua máy soi container 3-5 phút; kiểm tra thủ công kết hợp kiểm tra qua máy soi container 30-60 phút.

Toàn bộ hoạt động giám sát hải quan thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm và tuyến đường vận chuyển quan trọng được thực hiện chủ yếu bằng phương tiện kỹ thuật (camera, vệ tinh định vị). Đồng thời, triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử, phấn đấu đến năm 2015 có 60% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Để đạt mục tiêu trên, Tổng cục Hải quan đang từng bước khắc phục những bất cập của hệ thống thủ tục hải quan điện tử hiện hành, nâng cao tính an toàn của dữ liệu khai điện tử trên cơ sở áp dụng đồng bộ chữ ký số.

Đồng thời, từng bước đầu tư xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại các địa bàn trọng điểm phù hợp với đặc thù từng khu vực và lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Các tin khác