Khẩn trương hoàn thiện đề án thu hồi vốn của Nhà nước đầu tư vào đường cao tốc Bắc-Nam

(ĐTTCO) - Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Khẩn trương hoàn thiện đề án thu hồi vốn của Nhà nước đầu tư vào đường cao tốc Bắc-Nam

Theo đó, để thu hồi vốn Nhà nước đầu tư trên các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ GTVT thống nhất đề xuất thực hiện thu hoàn vốn theo cơ chế giá.

Về phương thức khai thác, sau khi được Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hoàn vốn, Bộ Giao thông Vận tải lập Đề án khai thác, quản lý các đoạn đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Về cơ chế thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến chọn phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc Nhà nước đầu tư thu qua trạm thu phí theo quy định pháp luật về giá.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ GTVT cũng nhìn nhận, hiện nay, một số dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam đang khẩn trương thực hiện để đưa vào khai thác (đoạn Cao Bồ-Mai Sơn đã khánh thành và đưa vào khai thác).

Do đó, để triển khai kịp thời việc thu hồi vốn đã đầu tư của Nhà nước, Bộ GTVT kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Trước đó, tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ban hành ngày 11/2, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép chỉ định thầu xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo nghị quyết, Bộ GTVT là cơ quan thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ GTVT và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong hai năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Thủ tướng quyết định chỉ định thầu trong hai năm 2022 và 2023 đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không bao gồm chi phí dự phòng) và các gói thầu quan trọng khác nếu thấy cần thiết về tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật... trên cơ sở đề xuất của bộ trưởng Bộ GTVT và kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Về tiến độ thực hiện dự án, Chính phủ giao Bộ GTVT bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương theo từng giai đoạn, cơ bản hoàn thành trước ngày 30/6/2022 để địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng.

Các tin khác