Khoảng 285.000 tỷ đồng trái phiếu tới kỳ đáo hạn trong năm 2023

(ĐTTCO) - Thống kê của VBMA cũng cho biết, cả năm 2023 sẽ có khoảng 285.000 tỷ đồng trái phiếu tới kỳ đáo hạn.
Khoảng 285.000 tỷ đồng trái phiếu tới kỳ đáo hạn trong năm 2023

Theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023 vừa được ban hành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện, trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế trước ngày 10-2.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành TPDN, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2023, chủ động có biện pháp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp phù hợp theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Theo dự thảo được Bộ Tài chính công bố trước đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022 có 3 điểm đáng chú ý, gồm: hoãn nâng chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 1 năm; giãn yêu cầu xếp hạng tín nhiệm thêm 1 năm và cho phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa 2 năm.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, đến ngày 31-1, không có đợt phát hành TPDN nào trong tháng 1-2023. Trong khi cùng kỳ năm 2022, có 7 đợt phát hành TPDN ra công chúng và 16 đợt phát hành TPDN riêng lẻ, tổng giá trị phát hành lên tới 29.280 tỷ đồng.

Thống kê của VBMA cũng cho biết, cả năm 2023 sẽ có khoảng 285.000 tỷ đồng trái phiếu tới kỳ đáo hạn. Riêng tháng 1-2023, tổng giá trị TPDN đáo hạn là hơn 17.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và xây dựng. Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ. Dự kiến trong tháng 2-2023, giá trị TPDN đáo hạn là hơn 5.200 tỷ đồng, toàn bộ là TPDN phát hành riêng lẻ.

Các tin khác