Khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời

(ĐTTCO)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017 đến 30/6/2019.

(ĐTTCO)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017 đến 30/6/2019.

 

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện Mặt Trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện từ các nhà máy điện Mặt Trời nối lưới; tổ chức, cá nhân có dự án điện Mặt Trời trên mái nhà bán lượng điện dư cho Bên mua điện.

Theo Quyết định, Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện Mặt Trời; ưu tiên khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện Mặt Trời đưa vào vận hành thương mại.

Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện Mặt Trời được lập theo Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện Mặt Trời do Bộ Công Thương ban hành.

Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện Mặt Trời là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Sau 20 năm, hai bên có thể gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án điện Mặt Trời được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất của dự án là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện Mặt Trời được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và thuế.

Đối với các dự án nối lưới, Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án nối lưới với giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giá bán điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Giá điện này chỉ áp dụng cho các dự án nối lưới có hiệu suất của tế bào quang điện lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

Hàng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện Mặt Trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Các tin khác