Kiến nghị Thủ tướng cho phép thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

(ĐTTCO)- UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; đồng thời giao Bộ Tài chính sớm hướng dẫn TP thực hiện việc giao cho đơn vị sư nghiệp công lập tổ chức đấu giá cho thuê các cơ sở nhà, đất thuộc diện 167 trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn phương pháp xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản trên đất.

Kiến nghị Thủ tướng cho phép thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
Theo UBND TPHCM, hiện nay TPHCM áp dụng mô hình quản lý tập trung một đầu mối quỹ nhà, đất thuộc đối tượng phải sắp xếp xử lý theo Nghị định 167/2017/ NĐ-CP (gọi tắt là nhà đất 167) trong thời gian chờ phương án sắp xếp. Trong khi đó các cơ sở nhà đất 167 chưa có quy định về chế độ quản lý cho thuê khi giao đầu mối về một đơn vị sự nghiệp công lập quản lý giữ hộ.
Theo các quy định hiện hành, hiện nay có 8 hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công, gồm: giao quyền sử dụng, cấp quyền khai thác, cho thuê, chuyển nhượng cho thuê quyền khai thác, bán thanh lý…
Tuy nhiên hình thức cho thuê tài sản công quy định tại Luật quản lý sử dụng tài sản công và Nghị định 151/2017/NĐ-CP chỉ áp dụng cho loại tài sản được giao quyền sử dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở hoạt động sự nghiệp mà chưa có quy định việc cho thuê tài sản được giao quản lý hộ. Do đó việc quản lý hơn 1.400 cơ sở nhà, đất diện 167 trên địa bàn Thành phố thời gian qua gây lãng phí rất lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời phát sinh chi phí bảo vệ, sữa chữa… hàng năm.
Trong lúc chờ sửa đổi, bổ sung quy định các quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn UBND TPHCM đã có kiến nghị nói trên.

Các tin khác