Từ khóa: #giao quyền

Kiến nghị Thủ tướng cho phép thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Kiến nghị Thủ tướng cho phép thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

(ĐTTCO)- UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được thí điểm tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; đồng thời giao Bộ Tài chính sớm hướng dẫn TP thực hiện việc giao cho đơn vị sư nghiệp công lập tổ chức đấu giá cho thuê các cơ sở nhà, đất thuộc diện 167 trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn phương pháp xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản trên đất.