Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 ước đạt hơn 335 tỷ USD

(ĐTTCO)-Như vậy, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 có khả năng tăng 18,6%, vượt 13,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao là 4-5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020.
Mặc dù chiếm chưa tới 15% giá trị xuất khẩu của toàn nền kinh tế, song nông nghiệp lại là lĩnh vực đem đến những “động lực mới” cho tăng trưởng xuất khẩu năm 2021.
Mặc dù chiếm chưa tới 15% giá trị xuất khẩu của toàn nền kinh tế, song nông nghiệp lại là lĩnh vực đem đến những “động lực mới” cho tăng trưởng xuất khẩu năm 2021.

Thống kê sơ bộ từ các lĩnh vực ngành hàng cho thấy, xuất khẩu tháng cuối năm này có khả năng đạt khoảng 33,5 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 335,23 tỷ USD, tăng 18,6%.

Nhập khẩu tháng 12 ước đạt 32 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tính chung nhập khẩu năm 2021 ước đạt 332,27 tỷ USD, tăng 27,9%. Tháng 12 ước xuất siêu 1,5 tỷ USD. Như vậy, cả năm 2021 ước xuất siêu khoảng 3 tỷ USD.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 có khả năng tăng 18,6%, vượt 13,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao là 4-5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2020.

Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 282,6 tỷ USD; Nhập khẩu đạt 262,7 tỷ USD; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm là 545,3 tỷ USD.

Các tin khác