Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn

(ĐTTCO) -  Từ ngày 6-2, đèo Prenn sẽ đóng để phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng đèo. Sau khi nghiên cứu các phương án, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về phương án thực hiện phân luồng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào TP Đà Lạt.
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 1

SGGPO31/01/2023 17:48 (GMT+7)

Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 2
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 3
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 4
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 5
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 6
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 7
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 8
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 9
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 10
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 11
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 12
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 13
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 14

×

Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 15
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 16
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 17
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 18
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 19
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 20
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 21
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 22
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 23
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 24
Lộ trình để người dân và du khách đi Đà Lạt sau khi đóng đèo Prenn ảnh 25