Lợi nhuận JPMorgan và Wells Fargo tăng mạnh

Kết quả trong quý 2 cho thấy lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và kinh doanh tăng 19% lên 2,8 tỷ USD. Số tiền cho vay kinh doanh của JPMorgan đạt trung bình 18,7 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tương đương với quý trước đó.

JPMorgan Chase & Co., ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, vừa cho biết lợi nhuận quý II-2013 của ngân hàng đã tăng 31% lên 6,5 tỷ USD trên số doanh thu là 25,2 tỷ USD, cao hơn so với lợi nhuận 5 tỷ USD và doanh thu 22,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trong quý 2 cho thấy lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và kinh doanh tăng 19% lên 2,8 tỷ USD. Số tiền cho vay kinh doanh của JPMorgan đạt trung bình 18,7 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tương đương với quý trước đó.

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan, Jamie Dimon, nói rằng sự phục hồi kinh tế tại Hoa Kỳ vẫn ở mức tương đối thấp. Tăng trưởng tín dụng vẫn yếu, phán ánh thái độ thận trọng của giới tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp và tập đoàn nhỏ.

Tuy nhiên, JPMorgan vẫn thấy các dấu hiệu trên bình diện rộng rằng kinh tế Hoa Kỳ đang cải thiện và với hy vọng có thêm nhiều việc làm được tạo ra, niềm tin được xây dựng, kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng.

Lĩnh vực cho vay thế chấp của JPMorgan tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng thế chấp giảm 3% xuống 65 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, Wells Fargo, ngân hàng lớn về cho vay thế chấp của Hoa Kỳ, vừa đưa ra báo cáo về tình hình kinh doanh quý II-2013, trong đó lợi nhuận của ngân hàng tăng 19,4% lên 5,5 tỷ USD, so với 4,6 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, nhờ chất lượng tín dụng được cải thiện trong thị trường nhà đất và hoạt động cho vay cao hơn.

Doanh thu của Wells Fargo đạt 21,4 tỷ USD, cao hơn so với 21,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Ông Mike Loughlin, quan chức phụ trách về vấn đề rủi ro ngân hàng, nói rằng lợi nhuận của ngân hàng tăng là nhờ mức thua lỗ cho vay giảm từ mức 2,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái xuống 1,2 tỷ USD, khi thị trường bất động sản chuyển biến tích cực với giá nhà tăng nhanh hơn mong đợi.

Hoạt động cho vay của ngân hàng đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 802 tỷ USD tổng cộng, trong đó hoạt động cho vay thương mại tăng 1,8 tỷ USD.

Các tin khác